Aug 31, 2008

სამყაროს რაობის განხილვა

დღეს, როგორც ყოველთვის, არაფერი საქმე არ მქონდა და დავიწყე სამყაროს რაობის განხილვა (როგორც ყოველთვის :D) და აი რა დავასკვენი - მე რომ სამყარო ვყოფილიყავი თავს პოლის ჯოხით მოვიდღნავდი.

 

:yes: